Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

20 Ekim 2009 Salı

eMail'Module1

Option Explicit
Public Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hWnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
Dim MailAdresi, Konu, Mektup, URL

Sub eMektup()
On Error Resume Next
MailAdresi = "01ulusarac@superonline.com"
Konu = "Merhaba Mustafa ULUSARAÇ"
Mektup = "Program ile sormak istediğim konular aşağıdaki gibidir." & vbCrLf & "1." & vbCrLf & "2." & vbCrLf & "3." & vbCrLf & "Bilginizi rica ederim." & vbCrLf & "Excel Kullanıcısı"
URL = "mailto:" & MailAdresi & "?subject=" & Konu & "&body=" & Mektup
ShellExecute 0&, vbNullString, URL, vbNullString, vbNullString, vbNormalFocus
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi