Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

1 Aralık 2007 Cumartesi

GetOpenFilename / GetSaveAsFilename'Module1

Option Explicit

Sub GetOpenFilename()
     Dim Bilgi
     Dim Sayaç%
     On Error GoTo Hata
     Cells.Columns(1).ClearContents
     Cells(1, 1).Select
     Bilgi = Application.GetOpenFilename("All Files (*.*), *.*", "123", "[PBİD®]”)

     GetOpenFilename", MultiSelect:=True)
     For Sayaç = LBound(Bilgi) To UBound(Bilgi)

          Cells(Sayaç, 1) = Bilgi(Sayaç)
     Next Sayaç
Hata:
End Sub

Sub GetSaveAsFilename()
     Dim Bilgi
     Dim Sayaç%
     On Error GoTo Hata
     Cells.Columns(1).ClearContents
     Cells(1, 1).Select
     Bilgi = Application.GetSaveAsFilename("FarklıKaydetAdı", fileFilter:="Text Files (*.txt), *.txt", FilterIndex:=2)
     For Sayaç = LBound(Bilgi) To UBound(Bilgi)

          Cells(Sayaç, 1) = Bilgi(Sayaç)
     Next Sayaç
Hata:
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi