Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

1 Eylül 2008 Pazartesi

Delete File and Folder By Microsoft Scripting Runtime


'Module1

'Referance: Microsoft Scripting Runtime= c:\Windows\System32\Scrrun.dll
Option Explicit
Dim Klasör, KökKlasör As String
Dim FSO As New Scripting.FileSystemObject
Dim ScrKlasör, ScrKlasör1 As Scripting.Folder
Dim ScrDosya As Scripting.File

Sub DosyaKlasörSil_1()
On Error Resume Next
Klasör = InputBox("İçeriğini temizlemek istediğiniz klasör yolunu yazınız..." & vbCrLf & vbCrLf & "Mustafa ULUSARAÇ 01ulusarac@superonline.com" & vbCrLf & vbCrLf & "Örnek: c:\Deneme", "[PBİD®] Klasör Temizliği", "C:\Deneme")
Set ScrKlasör = FSO.GetFolder(Klasör)
If FSO.FolderExists(ScrKlasör) = False Then
MsgBox "Geçerli Klasör Yolu Tanımladığınızdan Emin Olun." & vbCrLf & vbCrLf & "Mustafa ULUSARAÇ 01ulusarac@superonline.com", vbInformation, "[PBİD®]Lütfen Dikkat!!!"
End
End If
On Error GoTo 0
For Each ScrDosya In ScrKlasör.Files
ScrDosya.Delete
Next
KökKlasör = MsgBox("Alt Klasörleri de silmek istiyor musunuz?" & vbCrLf & vbCrLf & "Mustafa ULUSARAÇ 01ulusarac@superonline.com", vbQuestion + vbYesNo, "[PBİD®]Lütfen Dikkat")
If KökKlasör = vbNo Then Exit Sub
For Each ScrKlasör1 In ScrKlasör.SubFolders
ScrKlasör1.Delete
Next
ScrKlasör.Delete
End Sub
Sub DosyaKlasörSil_2()
On Error Resume Next
Klasör = InputBox("İçeriğini temizlemek istediğiniz klasör yolunu yazınız..." & vbCrLf & vbCrLf & "Mustafa ULUSARAÇ 01ulusarac@superonline.com" & vbCrLf & vbCrLf & "Örnek: c:\Deneme", "[PBİD®] Klasör Temizliği", "C:\Deneme")
Set ScrKlasör = FSO.GetFolder(Klasör)
If FSO.FolderExists(ScrKlasör) = False Then
MsgBox "Geçerli Klasör Yolu Tanımladığınızdan Emin Olun." & vbCrLf & vbCrLf & "Mustafa ULUSARAÇ 01ulusarac@superonline.com", vbInformation, "[PBİD®]Lütfen Dikkat!!!"
End
End If
On Error GoTo 0
For Each ScrDosya In ScrKlasör.Files
ScrDosya.Delete
Next
KökKlasör = MsgBox("Alt Klasörleri de silmek istiyor musunuz?" & vbCrLf & vbCrLf & "Mustafa ULUSARAÇ 01ulusarac@superonline.com", vbQuestion + vbYesNo, "[PBİD®]Lütfen Dikkat")
If KökKlasör = vbNo Then Exit Sub
For Each ScrKlasör1 In ScrKlasör.SubFolders
ScrKlasör1.Delete
Next
ScrKlasör.Delete
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi