Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

1 Mart 2008 Cumartesi

Monthly Date Serial'UserForm1

Option Explicit
Dim i%, TMP$

Private Sub UserForm_Initialize()
On Error Resume Next
Me.Caption = "[PBİD®] Monthly Date Serial..."
ComboBox1.Clear
For i = 1 To 12
TMP = VBA.Format(VBA.DateSerial(2004, i, 1), "mmmm")
ComboBox1.AddItem TMP
Next i
ComboBox1.ListIndex = 5
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi