Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

1 Ekim 2007 Pazartesi

Add & Delete Images on The Sheet'Module1

Option Explicit
Dim i As Single
Dim ResimKlasörü As String, ResimAdı As String
Dim Resim As Object, Resimler As Object
Sub SayfayaResimEkle()
On Error Resume Next
ResimKlasörü = "C:\Documents and Settings\PC\Desktop\BLOGSPOT\Örnekİkonlar\"
For i = 1 To 6
ResimAdı = Cells(i, 3) & "." & Cells(i, 4)
Cells(i, 2).Select
Set Resim = ActiveSheet.Pictures.Insert(ResimKlasörü & ResimAdı)
With Resim

     .ShapeRange.LockAspectRatio = msoFalse
     .ShapeRange.Height = 36
     .ShapeRange.Width = 36
     .ShapeRange.Rotation = 0#
     .ShapeRange.Name = "Logo " & i
End With
Next i
End Sub
Sub SayfadakiResimleriSil()
On Error Resume Next
Set Resimler = ActiveSheet.Shapes
For Each Resim In Resimler
                If VBA.Left(Resim.Name, 4) = "Logo" Then Resim.Delete
Next Resim
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi