Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

20 Temmuz 2007 Cuma

Call Explorer


'Module1
Option Explicit
Dim Yol As String
Private Declare Function WinExec Lib "kernel32" (ByVal lpCmdLine As String, ByVal nCmdShow As Long) As Long

Sub CallWinExplorer()
On Error Resume Next
Yol = "C:\Documents and Settings\All Users\Belgeler\Resimlerim\Örnek Resimler"
WinExec "Explorer.exe " & Yol, 1
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi