Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

10 Aralık 2006 Pazar

Hidden Mouse

'UserForm1
Option Explicit
Private Declare Function ShowCursor Lib "user32" (ByVal bShow As Long) As Long

Private Sub CommandButton1_Click()
On Error Resume Next
ShowCursor bShow
End Sub
Private Sub CommandButton2_Click()
On Error Resume Next
ShowCursor True
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi