Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

1 Eylül 2006 Cuma

Computer Name by GetComputerName Function


'Module1

Option Explicit
Private Declare Function GetComputerName& Lib "kernel32" Alias "GetComputerNameA" (ByVal lbbuffer As String, nsize As Long)
Dim BilgiAdı As String * 64

Sub Bilgisayar_Adı()

On Error Resume Next
Call GetComputerName(BilgiAdı, 64)
MsgBox "Bilgisayar Adı= " & BilgiAdı
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi