Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

10 Mayıs 2003 Cumartesi

İlerleme Karnesi (BSC: Balanced Scorecard) Hazırlama'Module1 
Sub Balanced_Scorecard_Table() 'Karne Tablosu
    On Error Resume Next
    Dim i As Integer
    Dim Bellek As Variant
    Application.DisplayAlerts = False
    For Each WS In ThisWorkbook.Worksheets
        If WS.Name = "Balanced_Scorecard" Then WS.Name = WS.Name & "_" & VBA.Hour(VBA.Now) & "_" & VBA.Minute(VBA.Now) & "_" & VBA.Second(VBA.Now)
    Next WS
    ThisWorkbook.Worksheets.Add
    With ActiveSheet
        .Unprotect
        .Name = "Balanced_Scorecard"
    End With
    Columns("A:A").ColumnWidth = 1
    Columns("B:B").ColumnWidth = 6
    Columns("C:C").ColumnWidth = 48
    Columns("D:D").ColumnWidth = 4
    Columns("E:G").ColumnWidth = 12
    Columns("H:I").ColumnWidth = 1
    Columns("J:J").ColumnWidth = 3
    Columns("K:K").ColumnWidth = 36
    Columns("L:L").ColumnWidth = 4
    Columns("M:U").ColumnWidth = 9
    Columns("V:V").ColumnWidth = 1
    Range("B2").FormulaR1C1 = "EPCC PROJELERİNDE (Balanced Scorecard ) PROJE İLERLEME HESABI [KARNE]"
    Range("B4").FormulaR1C1 = "Aktivite Grupları"
    Range("B6").FormulaR1C1 = "E"
    Range("B7").FormulaR1C1 = "i"
    Range("B8").FormulaR1C1 = "ii"
    Range("B9").FormulaR1C1 = "iii"
    Range("B10").FormulaR1C1 = "iv"
    Range("B11").FormulaR1C1 = "v"
    Range("B12").FormulaR1C1 = "vi"
    Range("B13").FormulaR1C1 = "vii"
    Range("B14").FormulaR1C1 = "P"
    Range("B15").FormulaR1C1 = "viii"
    Range("B16").FormulaR1C1 = "ix"
    Range("B17").FormulaR1C1 = "x"
    Range("B18").FormulaR1C1 = "xi"
    Range("B19").FormulaR1C1 = "xii"
    Range("B20").FormulaR1C1 = "C"
    Range("B21").FormulaR1C1 = "xiii"
    Range("B22").FormulaR1C1 = "xiv"
    Range("B23").FormulaR1C1 = "xv"
    Range("B24").FormulaR1C1 = "xvi"
    Range("B25").FormulaR1C1 = "xvii"
    Range("B26").FormulaR1C1 = "xviii"
    Range("B27").FormulaR1C1 = "C"
    Range("B28").FormulaR1C1 = "xix"
    Range("B29").FormulaR1C1 = "xx"
    Range("B30").FormulaR1C1 = "TOPLAM"
    Range("B31").FormulaR1C1 = "(*)"
    Range("B33").FormulaR1C1 = "xvii"
    Range("C6").FormulaR1C1 = "Engineering Functions"
    Range("C7").FormulaR1C1 = "Kavram (Konsept) Geliştirme"
    Range("C8").FormulaR1C1 = "Ön Yapılabilirlik (Etüt Fizibilite)"
    Range("C9").FormulaR1C1 = "Üretim Tasarımı (Proses Dizayn)"
    Range("C10").FormulaR1C1 = "Ekipman Tasarım"
    Range("C11").FormulaR1C1 = "Mimari tasarım"
    Range("C12").FormulaR1C1 = "İnşaat Tasarım"
    Range("C13").FormulaR1C1 = "Elektro Mekanik Tasarımı"
    Range("C14").FormulaR1C1 = "Procurement Functions"
    Range("C15").FormulaR1C1 = "Ekipman Listesi ve Teklif Paketleri"
    Range("C16").FormulaR1C1 = "İşçilik Listesi ve Teklif Paketleri"
    Range("C17").FormulaR1C1 = "Sözleşmeler"
    Range("C18").FormulaR1C1 = "Sipariş, Taşıma, Kabul ve Depolama"
    Range("C19").FormulaR1C1 = "Kalite Kontrol ve Sertifikalama"
    Range("C20").FormulaR1C1 = "Construction Functions"
    Range("C21").FormulaR1C1 = "Mobilizasyon"
    Range("C22").FormulaR1C1 = "Yönetimi PM'e Ait Atolye (Prekast) İmalatları"
    Range("C23").FormulaR1C1 = "Yönetimi Tedarikçiye Ait Atolye (Prekast) İmalatları"
    Range("C24").FormulaR1C1 = "Yatay Düşey Taşıma ve Depolama-İstif"
    Range("C25").FormulaR1C1 = "Proje Konusu Üretimlerin Yerine Getirilmesi"
    Range("C26").FormulaR1C1 = "Demobilizasyon"
    Range("C27").FormulaR1C1 = "Commissioning Functions"
    Range("C28").FormulaR1C1 = "Test ve Muayene"
    Range("C29").FormulaR1C1 = "Devreye Alma"
    Range("C31").FormulaR1C1 = "Yönetim Kurulu Onayına Tabidir."
    Range("C33").FormulaR1C1 = "Proje Konusu Üretimlerin Yerine Getirilmesi"
    Range("D4").FormulaR1C1 = "Ölçme Tipi"
    Range("D6").FormulaR1C1 = "Pafta - Rapor"
    Range("D14").FormulaR1C1 = "Para Birimi"
    Range("D20").FormulaR1C1 = "AxS"
    Range("D27").FormulaR1C1 = "AxS"
    Range("D33").FormulaR1C1 = "AxS"
    Range("E4").FormulaR1C1 = "Aktivite İlerleme Oranları"
    Range("E5").FormulaR1C1 = "A"
    Range("E6").FormulaR1C1 = ""
    Range("E7").FormulaR1C1 = "36%"
    Range("E8").FormulaR1C1 = "24%"
    Range("E9").FormulaR1C1 = "12%"
    Range("E10").FormulaR1C1 = "8%"
    Range("E11").FormulaR1C1 = "4%"
    Range("E12").FormulaR1C1 = "2%"
    Range("E13").FormulaR1C1 = "1%"
    Range("E14").FormulaR1C1 = ""
    Range("E15").FormulaR1C1 = "8%"
    Range("E16").FormulaR1C1 = "4%"
    Range("E17").FormulaR1C1 = "3%"
    Range("E18").FormulaR1C1 = "2%"
    Range("E19").FormulaR1C1 = "1%"
    Range("E20").FormulaR1C1 = ""
    Range("E21").FormulaR1C1 = "11%"
    Range("E22").FormulaR1C1 = "4%"
    Range("E23").FormulaR1C1 = "5%"
    Range("E24").FormulaR1C1 = "7%"
    Range("E25").FormulaR1C1 = "=R[8]C[2]"
    Range("E26").FormulaR1C1 = "2%"
    Range("E27").FormulaR1C1 = ""
    Range("E28").FormulaR1C1 = "1%"
    Range("E29").FormulaR1C1 = "1%"
    Range("E33").FormulaR1C1 = "=R[22]C[14]"
    Range("F4").FormulaR1C1 = "Proje İçindeki Ağırlık Oranları (*)"
    Range("F5").FormulaR1C1 = "B"
    Range("F6").FormulaR1C1 = "=SUM(R[1]C:R[7]C)"
    Range("F7").FormulaR1C1 = "1%"
    Range("F8").FormulaR1C1 = "1%"
    Range("F9").FormulaR1C1 = "1%"
    Range("F10").FormulaR1C1 = "1%"
    Range("F11").FormulaR1C1 = "1%"
    Range("F12").FormulaR1C1 = "3%"
    Range("F13").FormulaR1C1 = "2%"
    Range("F14").FormulaR1C1 = "=SUM(R[1]C:R[5]C)"
    Range("F15").FormulaR1C1 = "1%"
    Range("F16").FormulaR1C1 = "3%"
    Range("F17").FormulaR1C1 = "2%"
    Range("F18").FormulaR1C1 = "1%"
    Range("F19").FormulaR1C1 = "1%"
    Range("F20").FormulaR1C1 = "=SUM(R[1]C:R[6]C)"
    Range("F21").FormulaR1C1 = "3%"
    Range("F22").FormulaR1C1 = "6%"
    Range("F23").FormulaR1C1 = "9%"
    Range("F24").FormulaR1C1 = "4%"
    Range("F25").FormulaR1C1 = "53%"
    Range("F26").FormulaR1C1 = "1%"
    Range("F27").FormulaR1C1 = "=SUM(R[1]C:R[2]C)"
    Range("F28").FormulaR1C1 = "3%"
    Range("F29").FormulaR1C1 = "3%"
    Range("F30").FormulaR1C1 = "=R[-24]C+R[-16]C+R[-10]C+R[-3]C"
    Range("F33").FormulaR1C1 = "=R[22]C[14]"
    Range("G4").FormulaR1C1 = "Ağırlıklı Aktivite İlerleme Oranları"
    Range("G5").FormulaR1C1 = "C=A*B"
    Range("G6").FormulaR1C1 = "=SUM(R[1]C:R[7]C)"
    Range("G7").FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-2]"
    Range("G8").FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-2]"
    Range("G9").FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-2]"
    Range("G10").FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-2]"
    Range("G11").FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-2]"
    Range("G12").FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-2]"
    Range("G13").FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-2]"
    Range("G14").FormulaR1C1 = "=SUM(R[1]C:R[5]C)"
    Range("G15").FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-2]"
    Range("G16").FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-2]"
    Range("G17").FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-2]"
    Range("G18").FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-2]"
    Range("G19").FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-2]"
    Range("G20").FormulaR1C1 = "=SUM(R[1]C:R[6]C)"
    Range("G21").FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-2]"
    Range("G22").FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-2]"
    Range("G23").FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-2]"
    Range("G24").FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-2]"
    Range("G25").FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-2]"
    Range("G26").FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-2]"
    Range("G27").FormulaR1C1 = "=SUM(R[1]C:R[2]C)"
    Range("G28").FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-2]"
    Range("G29").FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-2]"
    Range("G30").FormulaR1C1 = "=R[-24]C+R[-16]C+R[-10]C+R[-3]C"
    Range("G33").FormulaR1C1 = "=RC[-1]/RC[-2]"
    Range("J2").FormulaR1C1 = "=UPPER(R[23]C[-7])&"" İÇİN HESAPLANAN FİZİKİ İLERLEME"""
    Range("J4").FormulaR1C1 = "ID"
    For i = 1 To 49
        Range("J6:J54").Cells(i, 1).FormulaR1C1 = i
    Next i
    Range("J55").FormulaR1C1 = "Toplam"
    Range("J56").FormulaR1C1 = "(*) Teknoloji kullanılmayıpta %100 emekyoğun işçilik kullanılması halinde ihtiyaç duyulacak AxS için gerekli çarpan katsayısır"
    Range("K4").FormulaR1C1 = "Poz Adı"
    Range("K6").FormulaR1C1 = "Makine ile kazı yapılması"
    Range("K7").FormulaR1C1 = "Makine ile tuvanen kum-çakıl sıkıştırma"
    Range("K8").FormulaR1C1 = "250 dozlu demirsiz beton"
    Range("K9").FormulaR1C1 = "BS.20 hazır beton"
    Range("K10").FormulaR1C1 = "Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı"
    Range("K11").FormulaR1C1 = "f 8-12 mm beton nervürlü demir imalatı"
    Range("K12").FormulaR1C1 = "f 14-26 mm beton nervürlü demir imalatı"
    Range("K13").FormulaR1C1 = "Temel altı-yanı su yalıtımı"
    Range("K14").FormulaR1C1 = "Yatay delikli 19*19*13.5 cm tuğla duvar"
    Range("K15").FormulaR1C1 = "Yatay delikli 19*19*8.5 cm tuğla duvar"
    Range("K16").FormulaR1C1 = "H: 12 m İş iskelesi - Duvar"
    Range("K17").FormulaR1C1 = "H: 12 m İş iskelesi - Tavan"
    Range("K18").FormulaR1C1 = "H: 4.00 mahşap kalıp iskelesi"
    Range("K19").FormulaR1C1 = "Ahşap oturtma çatı"
    Range("K20").FormulaR1C1 = "Ruberoid"
    Range("K21").FormulaR1C1 = "Marsilya tipi kiremitle çatı kaplaması"
    Range("K22").FormulaR1C1 = "Çatı ısı yalıtımı (izocam)"
    Range("K23").FormulaR1C1 = "Yağmur oluğu yapılması"
    Range("K24").FormulaR1C1 = "Çatı deresi yapımı"
    Range("K25").FormulaR1C1 = "f100mm muflu sert pvc yağmur iniş borusu"
    Range("K26").FormulaR1C1 = "Pikdofen"
    Range("K27").FormulaR1C1 = "Oluklu kiremitle mahya yapılması"
    Range("K28").FormulaR1C1 = "Amerikan tipi panel ahşap kapı"
    Range("K29").FormulaR1C1 = "Profillerle pencere ve kapı yapılması"
    Range("K30").FormulaR1C1 = "2.00 mm'lik DKP sactan kapı kasası"
    Range("K31").FormulaR1C1 = "PVC Doğrama imalatı"
    Range("K32").FormulaR1C1 = "Demir imalatın boyanması"
    Range("K33").FormulaR1C1 = "3 cm beyaz mermer ile dış denizlik "
    Range("K34").FormulaR1C1 = "3 cm beyaz mermer ile parapet "
    Range("K35").FormulaR1C1 = "Demir imalatın korozyon boyanması"
    Range("K36").FormulaR1C1 = "Çeşitli demir işleri yapılması"
    Range("K37").FormulaR1C1 = "Dış sıva"
    Range("K38").FormulaR1C1 = "Akrilik boya ile dış cephenin boyanması"
    Range("K39").FormulaR1C1 = "İç sıva -duvar"
    Range("K40").FormulaR1C1 = "İç sıva-tavan"
    Range("K41").FormulaR1C1 = "Tesviye tabakası yapılması"
    Range("K42").FormulaR1C1 = "Şap yapımı"
    Range("K43").FormulaR1C1 = "Islak hacim altı su yalıtımı"
    Range("K44").FormulaR1C1 = "Cam (4mm düz)"
    Range("K45").FormulaR1C1 = "Gömme iç kapı kanadı kilidi "
    Range("K46").FormulaR1C1 = "Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidi "
    Range("K47").FormulaR1C1 = "Menteşe(kapılar için)"
    Range("K48").FormulaR1C1 = "Menteşe(pencere için)"
    Range("K49").FormulaR1C1 = "İspanyolet takım(kol+100cm plastik pencere)"
    Range("K50").FormulaR1C1 = "Vasistas ispanyolet takım (kol makas dahil)"
    Range("K51").FormulaR1C1 = "Metal kapı kasa arkalarının betonlanması"
    Range("K52").FormulaR1C1 = "Çelik dış kapı yapılması"
    Range("K53").FormulaR1C1 = "Teras-Balkon Korkulukları"
    Range("K54").FormulaR1C1 = "Toplam Nakliye"
    Range("J55").FormulaR1C1 = "Toplam"
    Range("L4").FormulaR1C1 = "Birimi"
    Bellek = VBA.Split("M3,M3,M3,M3,M2,TN,TN,M2,M3,M2,M2,M3,M3,M2,M2,M2,M2,MT,Mt,MT,Ad,MT,M2,KG,KG,KG,M2,M2,M2,M2,KG,M2,M2,M2,M2,M2,M2,M2,M2,Ad,Ad,Ad,Ad,Ad,Ad,M2,Ad,KG,Pay", ",", -1, vbTextCompare)
    For i = 0 To 48
        Range("L6:L54").Cells((i + 1), 1).FormulaR1C1 = Bellek(i)
    Next i
    Range("M4").FormulaR1C1 = "Birim AxS"
    Range("M5").FormulaR1C1 = "a"
    Bellek = VBA.Split("0.52,9.98,4.58,1.32,8.27,6.74,1.92,7.96,8.96,9.56,0.99,6.88,7.71,5.74,1.58,9.79,3.6,0.95,6.29,3.75,6.01,8.07,2.2,8.59,1,3.52,7.85,2.21,3.95,6.39,1.91,4.03,2.12,6.96,5.36,9.13,7.69,0.81,8.94,9.05,0.92,2.23,6.94,1.11,2.38,6.69,2.58,5.93,3.52", ",", -1, vbTextCompare)
    For i = 0 To 48
        Range("M6:M54").Cells((i + 1), 1).FormulaR1C1 = VBA.Val(Bellek(i))
    Next i
    Range("N4").FormulaR1C1 = "Emek Yoğun Eşleme Katsayısı (*)"
    Range("N5").FormulaR1C1 = "b"
    Bellek = VBA.Split("2.75,3.15,6,6,3.75,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1", ",", -1, vbTextCompare)
    For i = 0 To 48
        Range("N6:N54").Cells((i + 1), 1).FormulaR1C1 = VBA.Val(Bellek(i))
    Next i
    Range("O4").FormulaR1C1 = "Fiziki İlerlemeye Esas Birim AxS"
    Range("O5").FormulaR1C1 = "c = a * b"
    Range("O6").FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-2]"
    Range("O6").Copy
    Range("O7:O54").PasteSpecial xlPasteAll, xlPasteSpecialOperationNone, False, False
    Range("P4").FormulaR1C1 = "Projelendirilen İmalat Miktarı"
    Range("P5").FormulaR1C1 = "d"
    Bellek = VBA.Split("119.54,129.58,82.77,81.6,818.72,11.29,8.95,253.61,53.99,83.5,245.41,163.2,439.28,108.8,68,68,68,19.04,35.36,61.2,9.52,9.52,35.14,307.36,362.58,1026.8,48.38,2,2,43.64,100.18,566.78,566.78,588.88,109.89,216.24,118.25,35.85,45.29,17.68,1.36,35.36,38.08,8.16,10.88,11.42,1.36,416.16,1.36", ",", -1, vbTextCompare)
    For i = 0 To 48
        Range("P6:P54").Cells((i + 1), 1).FormulaR1C1 = VBA.Val(Bellek(i))
    Next i
    Range("Q4").FormulaR1C1 = "Fiili İmalat Miktarı"
    Range("Q5").FormulaR1C1 = "e"
    Bellek = VBA.Split("31.64,34.3,21.91,21.6,216.72,2.99,2.37,67.13,14.29,22.1,64.96,43.2,116.28,28.8,18,18,18,5.04,9.36,16.2,2.52,2.52,9.3,81.36,95.98,271.8,12.81,0.53,0.53,11.55,26.52,150.03,150.03,155.88,29.09,57.24,31.3,9.49,11.99,4.68,0.36,9.36,10.08,2.16,2.88,3.02,0.36,110.16,0.36", ",", -1, vbTextCompare)
    For i = 0 To 48
        Range("Q6:Q54").Cells((i + 1), 1).FormulaR1C1 = VBA.Val(Bellek(i))
    Next i
    Range("R4").FormulaR1C1 = "Kalan İmalat Miktarı"
    Range("R5").FormulaR1C1 = "f = d - e"
    Range("R6").FormulaR1C1 = "=RC[-2]-RC[-1]"
    Range("R6").Copy
    Range("R7:R54").PasteSpecial xlPasteAll, xlPasteSpecialOperationNone, False, False
    Range("S4").FormulaR1C1 = "Projelendirilen Fiziki AxS"
    Range("S5").FormulaR1C1 = "g = c * d"
    Range("S6").FormulaR1C1 = "=RC[-4]*RC[-3]"
    Range("S6").Copy
    Range("S7:S54").PasteSpecial xlPasteAll, xlPasteSpecialOperationNone, False, False
    Range("S55").FormulaR1C1 = "=SUM(R[-49]C:R[-1]C)"
    Range("T4").FormulaR1C1 = "Fiili Fiziki AxS"
    Range("T5").FormulaR1C1 = "h = c * e"
    Range("T6").FormulaR1C1 = "=RC[-5]*RC[-3]"
    Range("T6").Copy
    Range("T7:T54").PasteSpecial xlPasteAll, xlPasteSpecialOperationNone, False, False
    Range("T55").FormulaR1C1 = "=SUM(R[-49]C:R[-1]C)"
    Range("U4").FormulaR1C1 = "Kalan Fiziki AxS"
    Range("U5").FormulaR1C1 = "i = g - h"
    Range("U6").FormulaR1C1 = "=RC[-2]-RC[-1]"
    Range("U6").Copy
    Range("U7:U54").PasteSpecial xlPasteAll, xlPasteSpecialOperationNone, False, False
    Range("U55").FormulaR1C1 = "=SUM(R[-49]C:R[-1]C)"
    With Range("B2").Font
        .Name = "Arial"
        .Size = 12
        .Strikethrough = False
        .Superscript = False
        .Subscript = False
        .OutlineFont = False
        .Shadow = False
        .Underline = xlUnderlineStyleNone
        .ColorIndex = xlAutomatic
        .Bold = True
    End With
    With Range("B4:C5")
        .HorizontalAlignment = xlCenter
        .VerticalAlignment = xlCenter
        .WrapText = True
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = True
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = True
        .Merge
    End With
    With Range("D4:D5")
        .HorizontalAlignment = xlCenter
        .VerticalAlignment = xlCenter
        .WrapText = True
        .Orientation = 90
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = True
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = True
    End With
    With Range("E4")
        .HorizontalAlignment = xlCenter
        .VerticalAlignment = xlCenter
        .WrapText = True
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = True
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = False
    End With
    Range("E4").Copy
    Range("E4:G5").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Application.CutCopyMode = False
    With Range("D6:D13")
        .HorizontalAlignment = xlCenter
        .VerticalAlignment = xlCenter
        .WrapText = True
        .Orientation = 90
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = True
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = True
    End With
    With Range("D14:D19")
        .HorizontalAlignment = xlCenter
        .VerticalAlignment = xlCenter
        .WrapText = True
        .Orientation = 90
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = True
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = True
    End With
    With Range("D20:D26")
        .HorizontalAlignment = xlCenter
        .VerticalAlignment = xlCenter
        .WrapText = True
        .Orientation = 90
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = True
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = True
    End With
    With Range("D27:D29")
        .HorizontalAlignment = xlCenter
        .VerticalAlignment = xlCenter
        .WrapText = True
        .Orientation = 90
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = True
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = True
    End With
    With Range("B30:E30")
        .HorizontalAlignment = xlCenter
        .VerticalAlignment = xlCenter
        .WrapText = True
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = True
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = True
    End With
    Range("E6:G29").NumberFormat = "0.00%"
    Range("F30:G30").NumberFormat = "0.00%"
    Range("B6,C6,E6,F6,G6,B14,C14,E14,F14,G14,B20,C20,E20,F20,G20,B27,C27,E27,F27,G27,B30:E30,F30,G30").Font.Bold = True
    Range("B7:C13,B15:C19,B21:C26,B28:C29").NumberFormat = "    @"
    With Range("B4:G30")
        .Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
        .Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
        With .Borders(xlEdgeLeft)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeTop)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeBottom)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeRight)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlInsideVertical)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlThin
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlInsideHorizontal)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlThin
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
    End With
    With Range("B4:G5")
        .Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
        .Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
        With .Borders(xlEdgeLeft)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeTop)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeBottom)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeRight)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlInsideVertical)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlThin
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlInsideHorizontal)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlThin
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
    End With
    With Range("F4:G30")
        .Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
        .Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
        With .Borders(xlEdgeLeft)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeTop)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeBottom)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeRight)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlInsideVertical)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlThin
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
    End With
    With Range("B30:G30")
        .Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
        .Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
        With .Borders(xlEdgeLeft)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeTop)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeBottom)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeRight)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
    End With
    With Range("B33:G33")
        .Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
        .Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
        With .Borders(xlEdgeLeft)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeTop)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeBottom)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeRight)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlInsideVertical)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlThin
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
    End With
    Range("G33").NumberFormat = "0.00%"
    Range("E33:F33").NumberFormat = "#,##0.00"
    With Range("E6,E14,E20,E27").Interior
        .ColorIndex = 15
        .Pattern = xlSolid
        .PatternColorIndex = xlAutomatic
    End With
    With Range("F7:F13,F15:F19,F21:F26,F28:F29")
        With .Font
            .Name = "Arial"
            .FontStyle = "Normal"
            .Size = 9
            .Strikethrough = False
            .Superscript = False
            .Subscript = False
            .OutlineFont = False
            .Shadow = False
            .Underline = xlUnderlineStyleNone
            .ColorIndex = 32
        End With
        .Locked = False
        .FormulaHidden = False
    End With
    With Range("E25,G33").Interior
        .ColorIndex = 6
        .Pattern = xlSolid
        .PatternColorIndex = xlAutomatic
    End With
    Range("E4").AddComment
    Range("E4").Comment.Visible = False
    Range("E4").Comment.Text Text:="Mustafa ULUSARAÇ:" & Chr(10) & "Bu kolona bilgiler; ilgili kaleme ait ilerleme tablosunda hesaplanan sonuç değerler taşınır."
    Range("F4").AddComment
    Range("F4").Comment.Visible = False
    Range("F4").Comment.Text Text:="Mustafa ULUSARAÇ:" & Chr(10) & "Bu kolona girilen ağırlıklandırma oranlarında yapılacak değişiklikler; geriye doğru tüm ilerleme karnelerinin yeniden revize edilmesini gerektirir."
    Range("G4").AddComment
    Range("G4").Comment.Visible = False
    Range("G4").Comment.Text Text:="Mustafa ULUSARAÇ:" & Chr(10) & "Bu kolonda yer alan ilerleme oranları; projenin fotoğrafik ilerleme hassasiyetini yansıtmaktadır. Bu hassasiyetin sağlanması; A ve B kolonlarına aktarılan bilgiler ölçüsünde isabetli"
    Range("G4").Comment.Text Text:=" olacaktır.", Start:=200
    With ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, Range("G33").Left, Range("G33").Top, Range("G33").Width, Range("G33").Height)
        .Name = "TaşınanOran"
        .Fill.Visible = msoTrue
        .Fill.Solid
        .Fill.ForeColor.SchemeColor = 65
        .Fill.Transparency = 1#
        .Line.Weight = 0.75
        .Line.DashStyle = msoLineSolid
        .Line.Style = msoLineSingle
        .Line.Transparency = 0#
        .Line.Visible = msoTrue
        .Line.ForeColor.SchemeColor = 39
        .Line.BackColor.RGB = RGB(255, 255, 255)
    End With
    With ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, Range("F33").Left, Range("F33").Top, Range("F33").Width, Range("F33").Height)
        .Name = "TaşınanFiili"
        .Fill.Visible = msoTrue
        .Fill.Solid
        .Fill.ForeColor.SchemeColor = 65
        .Fill.Transparency = 1#
        .Line.Weight = 0.75
        .Line.DashStyle = msoLineSolid
        .Line.Style = msoLineSingle
        .Line.Transparency = 0#
        .Line.Visible = msoTrue
        .Line.ForeColor.SchemeColor = 39
        .Line.BackColor.RGB = RGB(255, 255, 255)
    End With
    With ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, Range("E33").Left, Range("E33").Top, Range("E33").Width, Range("E33").Height)
        .Name = "TaşınanToplam"
        .Fill.Visible = msoTrue
        .Fill.Solid
        .Fill.ForeColor.SchemeColor = 65
        .Fill.Transparency = 1#
        .Line.Weight = 0.75
        .Line.DashStyle = msoLineSolid
        .Line.Style = msoLineSingle
        .Line.Transparency = 0#
        .Line.Visible = msoTrue
        .Line.ForeColor.SchemeColor = 39
        .Line.BackColor.RGB = RGB(255, 255, 255)
    End With
    With ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, Range("E25").Left, Range("E25").Top, Range("E25").Width, Range("E25").Height)
        .Name = "Oran"
        .Fill.Visible = msoTrue
        .Fill.Solid
        .Fill.ForeColor.SchemeColor = 65
        .Fill.Transparency = 1#
        .Line.Weight = 0.75
        .Line.DashStyle = msoLineSolid
        .Line.Style = msoLineSingle
        .Line.Transparency = 0#
        .Line.Visible = msoTrue
        .Line.ForeColor.SchemeColor = 39
        .Line.BackColor.RGB = RGB(255, 255, 255)
    End With
    With ActiveSheet.Shapes.AddConnector(msoConnectorElbow, 393.75, 320.25, 97.5, 94.5)
        .Name = "Bağ1"
        .Line.EndArrowheadStyle = msoArrowheadTriangle
        .Flip msoFlipHorizontal
        .Flip msoFlipVertical
        .ConnectorFormat.BeginConnect ActiveSheet.Shapes("TaşınanOran"), 3
        .ConnectorFormat.EndConnect ActiveSheet.Shapes("Oran"), 3
        .Fill.Transparency = 0#
        .Line.Weight = 1.5
        .Line.DashStyle = msoLineSolid
        .ConnectorFormat.Type = msoConnectorElbow
        .Line.Style = msoLineSingle
        .Line.Transparency = 0#
        .Line.Visible = msoTrue
        .Line.ForeColor.SchemeColor = 5
        .Line.BackColor.RGB = RGB(255, 255, 255)
        .Line.BeginArrowheadLength = msoArrowheadLengthMedium
        .Line.BeginArrowheadWidth = msoArrowheadWidthMedium
        .Line.BeginArrowheadStyle = msoArrowheadNone
        .Line.EndArrowheadLength = msoArrowheadLengthMedium
        .Line.EndArrowheadWidth = msoArrowheadWidthMedium
        .Line.EndArrowheadStyle = msoArrowheadTriangle
    End With
    With Range("J2").Font
        .Bold = True
        .Name = "Arial"
        .Size = 12
        .Strikethrough = False
        .Superscript = False
        .Subscript = False
        .OutlineFont = False
        .Shadow = False
        .Underline = xlUnderlineStyleNone
        .ColorIndex = xlAutomatic
    End With
    With Range("J4:J5")
        .HorizontalAlignment = xlCenter
        .VerticalAlignment = xlCenter
        .WrapText = True
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = True
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = True
    End With
    With Range("K4:K5")
        .HorizontalAlignment = xlCenter
        .VerticalAlignment = xlCenter
        .WrapText = True
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = True
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = True
    End With
    With Range("L4:L5")
        .HorizontalAlignment = xlCenter
        .VerticalAlignment = xlCenter
        .WrapText = True
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = True
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = True
    End With
    With Range("M4:U5")
        .HorizontalAlignment = xlCenter
        .VerticalAlignment = xlCenter
        .WrapText = True
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = True
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = False
    End With
    Range("M6:U55").NumberFormat = "#,##0.00"
    With Range("M6:N54,P6:Q54")
        With .Font
            .Name = "Arial"
            .FontStyle = "Normal"
            .Size = 9
            .Strikethrough = False
            .Superscript = False
            .Subscript = False
            .OutlineFont = False
            .Shadow = False
            .Underline = xlUnderlineStyleNone
            .ColorIndex = 32
        End With
        .Locked = False
        .FormulaHidden = False
    End With
    With Range("J6:J54,L6:L54")
        .HorizontalAlignment = xlCenter
        .VerticalAlignment = xlBottom
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = False
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = False
    End With
    With Range("J55:R55")
        .Font.Bold = True
        .HorizontalAlignment = xlCenter
        .VerticalAlignment = xlBottom
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = False
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = False
        .Merge
    End With
    Range("S55:U55").Font.Bold = True
    With Range("L4:L5")
        .HorizontalAlignment = xlCenter
        .VerticalAlignment = xlCenter
        .WrapText = True
        .Orientation = 90
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = True
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = True
    End With
    With Range("J4:U55")
        .Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
        .Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
        With .Borders(xlEdgeLeft)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlThin
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeTop)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlThin
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeBottom)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlThin
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeRight)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlThin
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlInsideVertical)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlThin
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlInsideHorizontal)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlThin
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
    End With
    With Range("J4:U5")
        .Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
        .Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
        With .Borders(xlEdgeLeft)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeTop)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeBottom)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeRight)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlInsideVertical)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlThin
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlInsideHorizontal)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlThin
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
    End With
    With Range("J55:U55")
        .Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
        .Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
        With .Borders(xlEdgeLeft)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeTop)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeBottom)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeRight)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlInsideVertical)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlThin
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
    End With
    With Range("S4:U55")
        .Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
        .Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
        With .Borders(xlEdgeLeft)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeTop)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeBottom)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeRight)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlInsideVertical)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlThin
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
    End With
    With Range("J6:U55")
        .Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
        .Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
        With .Borders(xlEdgeLeft)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeTop)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeBottom)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeRight)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
    End With
    With ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, Range("S55").Left, Range("S55").Top, Range("S55").Width, Range("S55").Height)
        .Name = "TabloToplam"
        .Fill.Visible = msoTrue
        .Fill.Solid
        .Fill.ForeColor.SchemeColor = 65
        .Fill.Transparency = 1#
        .Line.Weight = 0.75
        .Line.DashStyle = msoLineSolid
        .Line.Style = msoLineSingle
        .Line.Transparency = 0#
        .Line.Visible = msoTrue
        .Line.ForeColor.SchemeColor = 39
        .Line.BackColor.RGB = RGB(255, 255, 255)
    End With
    With ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, Range("T55").Left, Range("T55").Top, Range("T55").Width, Range("T55").Height)
        .Name = "TabloFiili"
        .Fill.Visible = msoTrue
        .Fill.Solid
        .Fill.ForeColor.SchemeColor = 65
        .Fill.Transparency = 1#
        .Line.Weight = 0.75
        .Line.DashStyle = msoLineSolid
        .Line.Style = msoLineSingle
        .Line.Transparency = 0#
        .Line.Visible = msoTrue
        .Line.ForeColor.SchemeColor = 39
        .Line.BackColor.RGB = RGB(255, 255, 255)
    End With
    With ActiveSheet.Shapes.AddConnector(msoConnectorElbow, 393.75, 320.25, 97.5, 94.5)
        .Name = "Bağ2"
        .Line.EndArrowheadStyle = msoArrowheadTriangle
        .Flip msoFlipHorizontal
        .Flip msoFlipVertical
        .ConnectorFormat.BeginConnect ActiveSheet.Shapes("TabloToplam"), 3
        .ConnectorFormat.EndConnect ActiveSheet.Shapes("TaşınanToplam"), 3
        .Fill.Transparency = 0#
        .Line.Weight = 1.5
        .Line.DashStyle = msoLineSolid
        .ConnectorFormat.Type = msoConnectorElbow
        .Line.Style = msoLineSingle
        .Line.Transparency = 0#
        .Line.Visible = msoTrue
        .Line.ForeColor.SchemeColor = 53
        .Line.BackColor.RGB = RGB(255, 255, 255)
        .Line.BeginArrowheadLength = msoArrowheadLengthMedium
        .Line.BeginArrowheadWidth = msoArrowheadWidthMedium
        .Line.BeginArrowheadStyle = msoArrowheadNone
        .Line.EndArrowheadLength = msoArrowheadLengthMedium
        .Line.EndArrowheadWidth = msoArrowheadWidthMedium
        .Line.EndArrowheadStyle = msoArrowheadTriangle
    End With
    With ActiveSheet.Shapes.AddConnector(msoConnectorElbow, 393.75, 320.25, 97.5, 94.5)
        .Name = "Bağ3"
        .Line.EndArrowheadStyle = msoArrowheadTriangle
        .Flip msoFlipHorizontal
        .Flip msoFlipVertical
        .ConnectorFormat.BeginConnect ActiveSheet.Shapes("TabloFiili"), 3
        .ConnectorFormat.EndConnect ActiveSheet.Shapes("TaşınanFiili"), 3
        .Fill.Transparency = 0#
        .Line.Weight = 1.5
        .Line.DashStyle = msoLineSolid
        .ConnectorFormat.Type = msoConnectorElbow
        .Line.Style = msoLineSingle
        .Line.Transparency = 0#
        .Line.Visible = msoTrue
        .Line.ForeColor.SchemeColor = 21
        .Line.BackColor.RGB = RGB(255, 255, 255)
        .Line.BeginArrowheadLength = msoArrowheadLengthMedium
        .Line.BeginArrowheadWidth = msoArrowheadWidthMedium
        .Line.BeginArrowheadStyle = msoArrowheadNone
        .Line.EndArrowheadLength = msoArrowheadLengthMedium
        .Line.EndArrowheadWidth = msoArrowheadWidthMedium
        .Line.EndArrowheadStyle = msoArrowheadTriangle
    End With
    With Range("S55, E33").Interior
        .ColorIndex = 45
        .Pattern = xlSolid
    End With
    With Range("T55, F33").Interior
        .ColorIndex = 33
        .Pattern = xlSolid
    End With
    With ActiveWindow
        .DisplayGridlines = False
        .DisplayHeadings = False
    End With
    Range("B33").Select
    ActiveSheet.Protect
    Application.DisplayAlerts = True
    Call Progress_Table
End Sub
Private Sub Progress_Table() 'Parasal ve Fiziksel İlerleme Tablosu

    On Error Resume Next
    Application.DisplayAlerts = False
    For Each WS In ThisWorkbook.Worksheets
        If WS.Name = "Progress" Then WS.Name = WS.Name & "_" & VBA.Hour(VBA.Now) & "_" & VBA.Minute(VBA.Now) & "_" & VBA.Second(VBA.Now)
    Next WS
    ThisWorkbook.Worksheets.Add
    With ActiveSheet
        .Unprotect
        .Name = "Progress"
    End With
    Columns("A:A").Select
    Selection.ColumnWidth = 1
    Columns("B:B").Select
    Selection.ColumnWidth = 8
    Columns("C:C").Select
    Selection.ColumnWidth = 54
    Columns("D:D").Select
    Selection.ColumnWidth = 6
    Columns("E:J").Select
    Selection.ColumnWidth = 9
    Columns("L:L").Select
    Selection.ColumnWidth = 12
    Columns("M:S").Select
    Selection.ColumnWidth = 9
    Columns("T:T").Select
    Selection.ColumnWidth = 1
    Range("B2").FormulaR1C1 = "PARASAL ve FİZİKİ İLERLEME HESABI"
    Range("B4").FormulaR1C1 = "Pozisyon No"
    Range("B5").FormulaR1C1 = "No"
    Range("B7").FormulaR1C1 = "500-1"
    Range("B8").FormulaR1C1 = "500-2"
    Range("B9").FormulaR1C1 = "500-3"
    Range("B10").FormulaR1C1 = "500-4"
    Range("B11").FormulaR1C1 = "500-5"
    Range("B12").FormulaR1C1 = "500-6"
    Range("B13").FormulaR1C1 = "500-5"
    Range("B14").FormulaR1C1 = "500-6"
    Range("B15").FormulaR1C1 = "Toplam"
    Range("C5").FormulaR1C1 = "Adı"
    Range("C7").FormulaR1C1 = "Removal of topsoil"
    Range("C8").FormulaR1C1 = "Excavation of suitable material"
    Range("C9").FormulaR1C1 = "Excavation of unsuitable material"
    Range("C10").FormulaR1C1 = "Excavation in rock and reinforced concrete"
    Range("C11").FormulaR1C1 = "Preparation of existing ground below embankments"
    Range("C12").FormulaR1C1 = "Deposition of suitable fill in embankments and other fill areas"
    Range("C13").FormulaR1C1 = "Preparation of existing ground below embankments"
    Range("C14").FormulaR1C1 = "Deposition of suitable fill in embankments and other fill areas"
    Range("D5").FormulaR1C1 = "Birimi"
    Range("D7").FormulaR1C1 = "m3"
    Range("D8").FormulaR1C1 = "m3"
    Range("D9").FormulaR1C1 = "m3"
    Range("D10").FormulaR1C1 = "m3"
    Range("D11").FormulaR1C1 = "m2"
    Range("D12").FormulaR1C1 = "m3"
    Range("D13").FormulaR1C1 = "m2"
    Range("D14").FormulaR1C1 = "m3"
    Range("E4").FormulaR1C1 = "Proje Toplamında"
    Range("E5").FormulaR1C1 = "Miktar"
    Range("E6").FormulaR1C1 = "a"
    Range("E7").FormulaR1C1 = "660"
    Range("E8").FormulaR1C1 = "1210"
    Range("E9").FormulaR1C1 = "990"
    Range("E10").FormulaR1C1 = "745"
    Range("E11").FormulaR1C1 = "440"
    Range("E12").FormulaR1C1 = "1788"
    Range("E13").FormulaR1C1 = "330"
    Range("E14").FormulaR1C1 = "160"
    Range("F5").FormulaR1C1 = "Kaynak İhtiyacına Esas Standart Birim AxS"
    Range("F6").FormulaR1C1 = "b"
    Range("F7").FormulaR1C1 = "2.45"
    Range("F8").FormulaR1C1 = "1.35"
    Range("F9").FormulaR1C1 = "6.9"
    Range("F10").FormulaR1C1 = "4.65"
    Range("F11").FormulaR1C1 = "3.45"
    Range("F12").FormulaR1C1 = "5.5"
    Range("F13").FormulaR1C1 = "11"
    Range("F14").FormulaR1C1 = "9.55"
    Range("G5").FormulaR1C1 = "Toplam Standart AxS"
    Range("G6").FormulaR1C1 = "c = a * b"
    Range("G7").FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-2]"
    Range("G8").FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-2]"
    Range("G9").FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-2]"
    Range("G10").FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-2]"
    Range("G11").FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-2]"
    Range("G12").FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-2]"
    Range("G13").FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-2]"
    Range("G14").FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-2]"
    Range("G15").FormulaR1C1 = "=SUM(R[-8]C:R[-1]C)"
    Range("H5").FormulaR1C1 = "Emek Yoğun Eşleme Katsayısı"
    Range("H6").FormulaR1C1 = "d"
    Range("H7").FormulaR1C1 = "1"
    Range("H8").FormulaR1C1 = "1"
    Range("H9").FormulaR1C1 = "1.45"
    Range("H10").FormulaR1C1 = "1"
    Range("H11").FormulaR1C1 = "6.85"
    Range("H12").FormulaR1C1 = "1"
    Range("H13").FormulaR1C1 = "1"
    Range("H14").FormulaR1C1 = "14"
    Range("H15").FormulaR1C1 = "=RC[1]/RC[-1]"
    Range("I5").FormulaR1C1 = "Emek Yoğun Eşlemeli Toplam AxS"
    Range("I6").FormulaR1C1 = "e = c * d"
    Range("I7").FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-2]"
    Range("I8").FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-2]"
    Range("I9").FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-2]"
    Range("I10").FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-2]"
    Range("I11").FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-2]"
    Range("I12").FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-2]"
    Range("I13").FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-2]"
    Range("I14").FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-2]"
    Range("I15").FormulaR1C1 = "=SUM(R[-8]C:R[-1]C)"
    Range("J5").FormulaR1C1 = "Fiziksel İlerlemeye Esas Ağırlıklar"
    Range("J6").FormulaR1C1 = "f = e / Te"
    Range("J7").FormulaR1C1 = "=RC[-1]/R[8]C[-1]"
    Range("J8").FormulaR1C1 = "=RC[-1]/R[7]C[-1]"
    Range("J9").FormulaR1C1 = "=RC[-1]/R[6]C[-1]"
    Range("J10").FormulaR1C1 = "=RC[-1]/R[5]C[-1]"
    Range("J11").FormulaR1C1 = "=RC[-1]/R[4]C[-1]"
    Range("J12").FormulaR1C1 = "=RC[-1]/R[3]C[-1]"
    Range("J13").FormulaR1C1 = "=RC[-1]/R[2]C[-1]"
    Range("J14").FormulaR1C1 = "=RC[-1]/R[1]C[-1]"
    Range("J15").FormulaR1C1 = "=SUM(R[-8]C:R[-1]C)"
    Range("K5").FormulaR1C1 = "Birim Satış Fiyatı"
    Range("K6").FormulaR1C1 = "g"
    Range("K7").FormulaR1C1 = "213.64"
    Range("K8").FormulaR1C1 = "12.27"
    Range("K9").FormulaR1C1 = "313.07"
    Range("K10").FormulaR1C1 = "42.62"
    Range("K11").FormulaR1C1 = "66.82"
    Range("K12").FormulaR1C1 = "56.63"
    Range("K13").FormulaR1C1 = "66.82"
    Range("K14").FormulaR1C1 = "42.19"
    Range("L5").FormulaR1C1 = "Gelir"
    Range("L6").FormulaR1C1 = "h = a * g"
    Range("L7").FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-7]"
    Range("L8").FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-7]"
    Range("L9").FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-7]"
    Range("L10").FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-7]"
    Range("L11").FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-7]"
    Range("L12").FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-7]"
    Range("L13").FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-7]"
    Range("L14").FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-7]"
    Range("L15").FormulaR1C1 = "=SUM(R[-8]C:R[-1]C)"
    Range("M5").FormulaR1C1 = "Parasal İlerlemeye Esas Ağırlıklar"
    Range("M6").FormulaR1C1 = "i = h / Th"
    Range("M7").FormulaR1C1 = "=RC[-1]/R[8]C[-1]"
    Range("M8").FormulaR1C1 = "=RC[-1]/R[7]C[-1]"
    Range("M9").FormulaR1C1 = "=RC[-1]/R[6]C[-1]"
    Range("M10").FormulaR1C1 = "=RC[-1]/R[5]C[-1]"
    Range("M11").FormulaR1C1 = "=RC[-1]/R[4]C[-1]"
    Range("M12").FormulaR1C1 = "=RC[-1]/R[3]C[-1]"
    Range("M13").FormulaR1C1 = "=RC[-1]/R[2]C[-1]"
    Range("M14").FormulaR1C1 = "=RC[-1]/R[1]C[-1]"
    Range("M15").FormulaR1C1 = "=SUM(R[-8]C:R[-1]C)"
    Range("N4").FormulaR1C1 = "Gerçekleşme"
    Range("N5").FormulaR1C1 = "Miktar"
    Range("N6").FormulaR1C1 = "j"
    Range("N7").FormulaR1C1 = "175"
    Range("N8").FormulaR1C1 = "435"
    Range("N9").FormulaR1C1 = "210"
    Range("N10").FormulaR1C1 = "100"
    Range("N11").FormulaR1C1 = "440"
    Range("N12").FormulaR1C1 = "385"
    Range("N13").FormulaR1C1 = "60"
    Range("N14").FormulaR1C1 = ""
    Range("O5").FormulaR1C1 = "Miktarsal İlerleme"
    Range("O6").FormulaR1C1 = "k = j / a"
    Range("O7").FormulaR1C1 = "=RC[-1]/RC[-10]"
    Range("O8").FormulaR1C1 = "=RC[-1]/RC[-10]"
    Range("O9").FormulaR1C1 = "=RC[-1]/RC[-10]"
    Range("O10").FormulaR1C1 = "=RC[-1]/RC[-10]"
    Range("O11").FormulaR1C1 = "=RC[-1]/RC[-10]"
    Range("O12").FormulaR1C1 = "=RC[-1]/RC[-10]"
    Range("O13").FormulaR1C1 = "=RC[-1]/RC[-10]"
    Range("O14").FormulaR1C1 = "=RC[-1]/RC[-10]"
    Range("P5").FormulaR1C1 = "Fiziksel İlerleme"
    Range("P6").FormulaR1C1 = "l = f * j / a"
    Range("P7").FormulaR1C1 = "=RC[-2]/RC[-11]*RC[-6]"
    Range("P8").FormulaR1C1 = "=RC[-2]/RC[-11]*RC[-6]"
    Range("P9").FormulaR1C1 = "=RC[-2]/RC[-11]*RC[-6]"
    Range("P10").FormulaR1C1 = "=RC[-2]/RC[-11]*RC[-6]"
    Range("P11").FormulaR1C1 = "=RC[-2]/RC[-11]*RC[-6]"
    Range("P12").FormulaR1C1 = "=RC[-2]/RC[-11]*RC[-6]"
    Range("P13").FormulaR1C1 = "=RC[-2]/RC[-11]*RC[-6]"
    Range("P14").FormulaR1C1 = "=RC[-2]/RC[-11]*RC[-6]"
    Range("P15").FormulaR1C1 = "=SUM(R[-8]C:R[-1]C)"
    Range("Q5").FormulaR1C1 = "Parasal İlerleme"
    Range("Q6").FormulaR1C1 = "m = i * j / a"
    Range("Q7").FormulaR1C1 = "=RC[-3]/RC[-12]*RC[-4]"
    Range("Q8").FormulaR1C1 = "=RC[-3]/RC[-12]*RC[-4]"
    Range("Q9").FormulaR1C1 = "=RC[-3]/RC[-12]*RC[-4]"
    Range("Q10").FormulaR1C1 = "=RC[-3]/RC[-12]*RC[-4]"
    Range("Q11").FormulaR1C1 = "=RC[-3]/RC[-12]*RC[-4]"
    Range("Q12").FormulaR1C1 = "=RC[-3]/RC[-12]*RC[-4]"
    Range("Q13").FormulaR1C1 = "=RC[-3]/RC[-12]*RC[-4]"
    Range("Q14").FormulaR1C1 = "=RC[-3]/RC[-12]*RC[-4]"
    Range("Q15").FormulaR1C1 = "=SUM(R[-8]C:R[-1]C)"
    Range("R5").FormulaR1C1 = "Fiziksel Ağırlıklı Parasal İlerleme"
    Range("R6").FormulaR1C1 = "n = l * Tm"
    Range("R7").FormulaR1C1 = "=RC[-2]*R[8]C[-1]"
    Range("R8").FormulaR1C1 = "=RC[-2]*R[7]C[-1]"
    Range("R9").FormulaR1C1 = "=RC[-2]*R[6]C[-1]"
    Range("R10").FormulaR1C1 = "=RC[-2]*R[5]C[-1]"
    Range("R11").FormulaR1C1 = "=RC[-2]*R[4]C[-1]"
    Range("R12").FormulaR1C1 = "=RC[-2]*R[3]C[-1]"
    Range("R13").FormulaR1C1 = "=RC[-2]*R[2]C[-1]"
    Range("R14").FormulaR1C1 = "=RC[-2]*R[1]C[-1]"
    Range("R15").FormulaR1C1 = "=SUM(R[-8]C:R[-1]C)"
    Range("S5").FormulaR1C1 = "Parasal Ağırlıklı Fiziksel İlerleme"
    Range("S6").FormulaR1C1 = "o = m * Tl"
    Range("S7").FormulaR1C1 = "=RC[-2]*R[8]C[-3]"
    Range("S8").FormulaR1C1 = "=RC[-2]*R[7]C[-3]"
    Range("S9").FormulaR1C1 = "=RC[-2]*R[6]C[-3]"
    Range("S10").FormulaR1C1 = "=RC[-2]*R[5]C[-3]"
    Range("S11").FormulaR1C1 = "=RC[-2]*R[4]C[-3]"
    Range("S12").FormulaR1C1 = "=RC[-2]*R[3]C[-3]"
    Range("S13").FormulaR1C1 = "=RC[-2]*R[2]C[-3]"
    Range("S14").FormulaR1C1 = "=RC[-2]*R[1]C[-3]"
    Range("S15").FormulaR1C1 = "=SUM(R[-8]C:R[-1]C)"
    With Range("B2:S15").Font
        .Name = "Arial Narrow"
        .FontStyle = "Normal"
        .Size = 11
        .Strikethrough = False
        .Superscript = False
        .Subscript = False
        .OutlineFont = False
        .Shadow = False
        .Underline = xlUnderlineStyleNone
        .ColorIndex = xlAutomatic
    End With
    With Range("B2").Font
        .Bold = True
        .Name = "Arial Narrow"
        .Size = 14
        .Strikethrough = False
        .Superscript = False
        .Subscript = False
        .OutlineFont = False
        .Shadow = False
        .Underline = xlUnderlineStyleNone
        .ColorIndex = xlAutomatic
    End With
    With Range("B4:S15")
        .Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
        .Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
        With .Borders(xlEdgeLeft)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlThin
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeTop)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlThin
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeBottom)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlThin
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeRight)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlThin
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlInsideVertical)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlThin
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlInsideHorizontal)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlThin
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
    End With
    With Range("B15:S15")
        .Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
        .Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
        With .Borders(xlEdgeLeft)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeTop)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeBottom)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeRight)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlInsideVertical)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlThin
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
    End With
    With Range("B7:S14")
        .Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
        .Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
        With .Borders(xlEdgeLeft)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeTop)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeBottom)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeRight)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlInsideVertical)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlThin
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlInsideHorizontal)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlThin
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
    End With
    With Range("B4:S6")
        .Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
        .Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
        With .Borders(xlEdgeLeft)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeTop)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeBottom)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeRight)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlInsideVertical)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlThin
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlInsideHorizontal)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlThin
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
    End With
    With Range("N4:S15")
        .Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
        .Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
        With .Borders(xlEdgeLeft)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeTop)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeBottom)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeRight)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
    End With
    With Range("E4:M15")
        .Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
        .Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
        With .Borders(xlEdgeLeft)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeTop)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeBottom)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
        With .Borders(xlEdgeRight)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .ColorIndex = xlAutomatic
        End With
    End With
    Range("O7:S15").NumberFormat = "0.00%"
    Range("M7:M15").NumberFormat = "0.00%"
    Range("J7:J15").NumberFormat = "0.00%"
    Range("E7:I15").NumberFormat = "#,##0.00"
    Range("K7:L15").NumberFormat = "#,##0.00 \$"
    With Range("N7:N14")
        .NumberFormat = "#,##0.00"
        With .Font
            .Name = "Arial Narrow"
            .FontStyle = "Normal"
            .Size = 11
            .Strikethrough = False
            .Superscript = False
            .Subscript = False
            .OutlineFont = False
            .Shadow = False
            .Underline = xlUnderlineStyleNone
            .ColorIndex = 32
        End With
        .Locked = False
        .FormulaHidden = False
    End With
    With Range("E7:F14")
        With .Font
            .Name = "Arial Narrow"
            .FontStyle = "Normal"
            .Size = 11
            .Strikethrough = False
            .Superscript = False
            .Subscript = False
            .OutlineFont = False
            .Shadow = False
            .Underline = xlUnderlineStyleNone
            .ColorIndex = 32
        End With
        .Locked = False
        .FormulaHidden = False
    End With
    With Range("H7:H14")
        With .Font
            .Name = "Arial Narrow"
            .FontStyle = "Normal"
            .Size = 11
            .Strikethrough = False
            .Superscript = False
            .Subscript = False
            .OutlineFont = False
            .Shadow = False
            .Underline = xlUnderlineStyleNone
            .ColorIndex = 32
        End With
        .Locked = False
        .FormulaHidden = False
    End With
    With Range("K7:K14")
        With .Font
            .Name = "Arial Narrow"
            .FontStyle = "Normal"
            .Size = 11
            .Strikethrough = False
            .Superscript = False
            .Subscript = False
            .OutlineFont = False
            .Shadow = False
            .Underline = xlUnderlineStyleNone
            .ColorIndex = 32
        End With
        .Locked = False
        .FormulaHidden = False
    End With
    With Range("B15:D15")
        .HorizontalAlignment = xlCenter
        .VerticalAlignment = xlCenter
        .WrapText = True
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = True
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = True
        .Merge
    End With
    With Range("B4:D4")
        .HorizontalAlignment = xlCenter
        .VerticalAlignment = xlCenter
        .WrapText = True
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = True
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = True
    End With
    With Range("B5:B6")
        .HorizontalAlignment = xlCenter
        .VerticalAlignment = xlCenter
        .WrapText = True
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = True
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = True
    End With
    With Range("C5:C6")
        .HorizontalAlignment = xlCenter
        .VerticalAlignment = xlCenter
        .WrapText = True
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = True
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = True
    End With
    With Range("D5:D6")
        .HorizontalAlignment = xlCenter
        .VerticalAlignment = xlCenter
        .WrapText = True
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = True
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = True
    End With
    With Range("E4:M4")
        .HorizontalAlignment = xlCenter
        .VerticalAlignment = xlCenter
        .WrapText = True
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = True
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = True
    End With
    With Range("N4:S4")
        .HorizontalAlignment = xlCenter
        .VerticalAlignment = xlCenter
        .WrapText = True
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = True
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = True
    End With
    With Range("E15,F15,K15,N15,O15").Interior
        .ColorIndex = 15
        .Pattern = xlSolid
        .PatternColorIndex = xlAutomatic
    End With
    With Range("E5:S6")
        .HorizontalAlignment = xlCenter
        .VerticalAlignment = xlCenter
        .WrapText = True
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = True
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = False
    End With
    Range("J6").Characters(Start:=9, Length:=1).Font.FontStyle = "Kalın"
    Range("M6").Characters(Start:=9, Length:=1).Font.FontStyle = "Kalın"
    Range("R6").Characters(Start:=9, Length:=1).Font.FontStyle = "Kalın"
    Range("S6").Characters(Start:=9, Length:=1).Font.FontStyle = "Kalın"
    Range("B15:S15").Font.Bold = True
    Range("B7:S15").Copy
    Range("B17").PasteSpecial xlPasteAll, xlPasteSpecialOperationNone, False, False
    Range("E17:E24").Copy
    Range("N17").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Range("B2").Select
    Application.CutCopyMode = False
    With ActiveWindow
        .DisplayGridlines = False
        .DisplayHeadings = False
    End With
    Application.DisplayAlerts = True
    ActiveSheet.Protect
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi