Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

20 Mayıs 2004 Perşembe

Sheet Protect / Unprotect

'Module1
Sub KorumaDialogu()
On Error Resume Next
Application.Dialogs(xlDialogProtectDocument).Show
End Sub
Sub KorumaPasif()
On Error Resume Next
ActiveSheet.Unprotect
End Sub
Sub KorumaAktif()
On Error Resume Next
ActiveSheet.Protect
End Sub

10 Mayıs 2004 Pazartesi

Hidden Rows


'Module1

Option Explicit
Dim i As Integer
Dim Satır As Variant

Sub BoşSatırGizle()
On Error GoTo Hata
Application.ScreenUpdating = False
For i = 1 To 300
If IsEmpty(Cells(i, 1)) Then
Rows(i).Hidden = True
End If
Next i
Hata:
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Sub CKolonundakiBoşSatırlarıGizle()
On Error GoTo Hata
Application.ScreenUpdating = False
For i = 6 To 160
If Range("c" & i) = "" Then Range("c" & i).EntireRow.Hidden = True
Next i
Hata:
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Sub BoşKolonlarıGizle()
On Error GoTo Hata
Application.ScreenUpdating = False
For i = 1 To 15
If Sheets("Sayfa1").Cells(i, 1).Value <> "" Then
Rows(i).Hidden = False
Else
Sheets("Sayfa1").Rows(i).Hidden = True
End If
Next i
Hata:
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Sub ToplamlarıSıfırOlanSatırlarıGizle()
On Error GoTo Hata
Application.ScreenUpdating = False
For Each Satır In ActiveSheet.UsedRange.Rows
If Application.Sum(Satır) = 0 Then
Satır.EntireRow.Hidden = True
End If
Next Satır
Hata:
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

 

1 Mayıs 2004 Cumartesi

Cell Drag and Drop

'Module1
Sub Auto_Open()
On Error Resume Next
'Hücre Sürüklemesini Pasif Yap
Application.CellDragAndDrop = False
End Sub
Sub Auto_Close()
On Error Resume Next
'Hücre Sürüklemesini Aktif Yap

Application.CellDragAndDrop = True
End Sub

Blog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi