Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

20 Haziran 2003 Cuma

ActiveX Control Windows Task Manager
"activex control that might be unsafe..."

'A) Bu mesaj spreadsheet, chartspace gibi bazı VB nesnelerinin userformda kullanılması ile ortaya çıkar, çözümü registryde bazı güvenlik ayarlarının yapılmasıdır. Bu ayarı yapmak için ilgili dosyanın VBA Project "ThisWorkbook" nokta ileti sayfasına aşağıdaki rutinleri yazmanız yeterlidir. Bilgisayarınızın işletim sistemi ve ek sürümlerini test için bir UserForm1 içine Spreadsheet1 [10.0.0.5605] ve Spreadsheet2 [11.0.0.5531] nesneleri eklemeniz gerekmektedir.

'Thisworkbook

Option Explicit

Private Sub Workbook_Open()
On Error Resume Next
Call ActivexKapat
UserForm1.Show
End Sub
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
On Error Resume Next
Call ActivexAç
End Sub
Sub ActivexKapat()
On Error Resume Next
Dim ActivexNesnesi As Object
Dim Komut As String
Komut = "HKCU\Software\Microsoft\VBA\Security\LoadControlsInForms"
Set ActivexNesnesi = CreateObject("WScript.Shell")
ActivexNesnesi.RegWrite Komut, 1, "REG_DWORD"
End Sub
Sub ActivexAç()
On Error Resume Next
Dim ActivexNesnesi As Object
Dim Komut As String
Komut = "HKCU\Software\Microsoft\VBA\Security\LoadControlsInForms"
Set ActivexNesnesi = CreateObject("WScript.Shell")
ActivexNesnesi.RegWrite Komut, 4, "REG_DWORD"
End Sub

'B) Sorun Tanımı

Bu sorun, başlatma için güvenilir olmayan (UFI) olarak işaretlenmiş ActiveX Denetimleri içeren bir belgeyi açmaya çalışırsanız oluşur. Office programları varsayılan olarak, başlatma için güvenilir olmayan (UFI) olarak işaretlenmemiş ActiveX Denetimlerini yüklemez veya etkinleştirmez. Bu sorun Office programlarının içerdiği ActiveX Denetimleri için de geçerlidir. Ayrıca Winsock, bir SFI denetimi olarak kaydettirilmemiştir. Bu nedenle, IObjectSafety yöntemini uygulamayan ActiveX Denetimleri, UFI denetimi olarak işlenir. Kayıt defterinde uygun bileşen kategorisini işaretlememiş ActiveX Denetimleri de UFI denetimi olarak işlenir.

'C) Çözüm Anahtarı (1)

Not Tanımadığınız kişilerden gelen belgelerdeki ActiveX Denetimlerini çalıştırmamanız önerilir, çünkü denetimle ilişkilendirilmiş verilerin güvenli olduğunun garantisi yoktur. Ancak belgenin kaynağına ve belgeyi size gönderen kişiye ya da şirkete güveniyorsanız, denetimi yükleyebilir ve tutarlı veriler kullanmasına izin verebilirsiniz.
Uyarı Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni veya başka bir yöntemi kullanarak kayıt defterini hatalı olarak değiştirirseniz önemli sorunlar oluşabilir. Bu sorunlar, işletim sisteminizi yeniden yüklemenizi gerektirebilir. Microsoft bu sorunların çözülebileceğini garanti etmemektedir. Kayıt defterini değiştirmek kendi sorumluluğunuzdadır.

Bu soruna geçici bir çözüm bulmak ve Office programlarının ActiveX bileşenlerini kullanma biçimini değiştirmek için, Office programlarının davranışını değiştiren kayıt defterine UFIControls anahtarını ekleyin. Bunun nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgi için, "Kayıt defteri ayarlarını UFIControls = 1 olarak değiştirme" bölümüne bakın.
ActiveX bileşenleri için UFI denetim ayarları ile ilgili bilgiler
Denetim SFI olduğunda, Office programları aynı şekilde davranır:

UFIControls değeri 1 (en az güvenli) olduğunda, 3 veya 5: ActiveX denetimini varsa belgenin kalıcı özellik değerleriyle, yoksa varsayılan değerlerle (InitNew) güvenli olmayan modda yükler (sormadan).
UFIControls değeri 2, 4 (en güvenli) veya 6 (varsayılan ayar) olduğunda: ActiveX denetimini varsa belgenin kalıcı özellik değerleriyle, yoksa varsayılan değerlerle (InitNew) güvenli modda yükler (sormadan).
UFIControls = 4 en güvenli ayardır; çünkü Office programlarını, UFI denetimlerini varsayılan özelliklerle yüklemeye zorlar. Ancak UFI denetimleri belgenin kalıcı özelliğiyle yüklendiği için, UFI varsayılan davranışı nedeniyle kullanıcının şaşırmasını engellemek üzere UFIControls = 6
varsayılanı kullanılır.
Not HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\Common\Security kayıt defteri anahtarının altında listelenen tüm alt anahtarlar için, aşağıdaki kayıt defteri anahtarları altında bir alt anahtar eşdeğeri vardır:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Office\Common\Security
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Common\Security
Office XP'de, UFI denetimleri yüklenmeden önce bir iletişim kutusu görüntülenir; ancak Office programlarında sessiz başlatılırlar. Kullanıcıların Office XP'de olduğu gibi dosyayı görebilmeleri için, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanmaları gerekir:
Uyarı iletisinde, devam etmek için Evet'i tıklatın.
Kayıt defteri ayarını UFIControls = 1 olarak değiştirin.ActiveX denetimini SFI yapmak üzere ActiveX denetiminin yazarına başvurun.
Yöneticiler Özel Yükleme Sihirbazı'nı (CIW) kullanarak varsayılan değeri ayarlayabilir. CIW hakkında daha fazla bilgi için, Office Kaynak Seti'ne bakın. Bunu yapmak için, aşağıdaki Microsoft Web sitelerinden birini ziyaret edin:

Office 2003
http://www.microsoft.com/office/ork/2003/tools/BoxA03.htm
(http://www.microsoft.com/office/ork/2003/tools/BoxA03.htm)
Windows XP
http://www.microsoft.com/office/ork/xp/appndx/appa04.htm
(http://www.microsoft.com/office/ork/xp/appndx/appa04.htm)

Kayıt defteri ayarlarını UFIControls = 1 olarak değiştirme
Kayıt defterini değiştirmek ve UFIControl alt anahtarını eklemek için şu adımları izleyin:
1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, regedit yazın ve Tamam'ı tıklatın.
2. Aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarını genişletin:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\Common
3. Common öğesini sağ tıklatın, Yeni'nin üzerine gelin ve Anahtar'ı tıklatın.
4. Security yazın ve yeni alt anahtarı adlandırmak üzere ENTER tuşuna basın.
5. Security öğesini sağ tıklatın, Yeni'nin üzerine gelin ve DWORD Değeri'ni tıklatın.
6. Değeri adlandırmak için UFIControls yazın ve ENTER tuşuna basın.
7. UFIControls öğesini çift tıklatın.
8. Değer verisi kutusuna 1 yazın ve Tamam'ı tıklatın.
Not UFIControls için 1 ile 6 arasındaki değerler kullanılabilir. En güvenli ayar 4'tür. Varsayılan ayar 6 ve en az güvenli ayar da 1'dir. Bu DWORD Değeri için geçerli değerler hakkında daha fazla bilgi için, "ActiveX bileşenleri için UFI denetim ayarları ile ilgili bilgiler" bölümüne bakın.
9. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nden çıkın. Bilgisayarı yeniden başlatın...

Forms3 ve ActiveX denetimlerini başlatma (Office 2003 ve Office XP)
Ortak güvenlik kayıt defteri anahtarını kullanarak, Office 2003 ve Office XP programlarına, Forms3'ü destekleyen tüm Office 2003 ve Office XP programları için Forms3 ActiveX denetimini başlatma güvenliğini ayarlamalarını bildirebilirsiniz. Anahtarın ayarı 2 veya 3 olarak belirlendiğinde, kullanıcıdan Forms3 formlarının nasıl yükleneceğini belirlemesi istenir. Bu istem bir programda her oturumda tek bir kez görüntülenir. Kayıt defteri anahtarı şu konumda bulunur:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA\Security
Kayıt defterinde veya ilke düğümünde, LoadControlsInForms değer adı aşağıdaki değerler ve karşılık gelen eylemler olarak ayarlanabilir.
Bu tabloyu kapaBu tabloyu aç
Değer adı: LoadControlsInForms
Değer türü: REG_DWORD
Değer Verisi: [ 1 2 3 4 ]
Değer verisinin açıklaması
Değer verileri aşağıdaki gibi açıklanabilir:
Güvenli ve güvenli olmayan modu destekleyen bir UFI veya SFI imzalı denetim için 1 kullanın ve denetimi güvenli olmayan modda yükleyin. Yalnızca güvenli mod yapılandırmasını destekleyen bir SFI imzalı denetimi güvenli modda yükleyin.
UFI imzalı denetim için 2 kullanın (varsayılan ayar); kullanıcı istemi Evet olarak yanıtlarsa, denetimi güvenli olmayan modda yükleyin. Kullanıcı istemi Hayır olarak yanıtlarsa, varsayılan özellikleri kullanarak yükleyin. Hem güvenli hem de güvenli olmayan modu destekleyen bir SFI denetimi için, kullanıcı istemi Evet olarak yanıtlarsa, denetimi güvenli olmayan modda yükleyin. Kullanıcı istemi Hayır olarak yanıtlarsa, denetimi güvenli modda yükleyin. SFI denetimi yalnızca güvenli modu destekliyorsa, güvenli modda yükleyin.
UFI imzalı denetim için 3 kullanın; kullanıcı istemi Evet olarak yanıtlarsa, denetimi güvenli olmayan modda yükleyin. Kullanıcı istemi Hayır olarak yanıtlarsa, denetimi varsayılan özellikleriyle yükleyin. SFI denetimini güvenli modda yükleyin.
UFI imzalı denetim için 4 kullanın, denetimin varsayılan özellikleriyle yükleyin. SFI denetimini güvenli modda yükleyin (en güvenli mod olarak nitelendirilir).


'D) Çözüm Anahtarı (2)

1. Click Start, and then click Run.
2. Type regedit, and then click OK.
3. Locate the following registry key:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\CTF\LangBar
4. If the ExtraIconsOnMnimized value is not present in the right pane, right-click in the right pane, point to New, and then click DWORD Value.
5. Type ExtraIconsOnMinimized for the value name, and then press ENTER.
6. Double-click the ExtraIconsOnMinimized value, type 0 (sıfır) for the value data, and then click OK.
7. If the ShowStatus value is not present in the right pane, right-click in the right pane, point to New, and then click DWORD Value.
8. Type ShowStatus for the value name, and then press ENTER.
9. Double-click the ShowStatus value, type 2 for the value data, and then click OK.
10. Locate the following registry key:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\CTF
11. If the Disable Thread Input Manager value is not present in the right pane, right-click in the right pane, point to New, and then click DWORD Value.
12. Type Disable Thread Input Manager for the value name, and then press ENTER.
13. Double-click the Disable Thread Input Manager value, type 1 for the value data, and then click OK.
14. Locate the following registry key:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\CTF\MSUTB
15. If the ShowDeskBand value is not present in the right pane, right-click in the right pane, point to New, and then click DWORD Value.
16. Type ShowDeskBand for the value name, and then press ENTER.
17. Double-click the ShowDeskBand value, type 1 for the value data, and then click OK.
Restart the computer.

10 Haziran 2003 Salı

Free Wall Paper


-->
 
 

1 Haziran 2003 Pazar

Vector BackroundBlog Arşivi

Gadget

Bu içerik henüz şifreli bağlantı üzerinden kullanılamıyor.

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi