Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

1 Ocak 2009 Perşembe

Excel Version Information

'Module1

Option Explicit
Dim Bulgu As String
Sub ExcelSürümBilgileri() 'Excel Version Information

Bulgu = "Programın Adı" & VBA.Chr(9) & Application.name & Chr(13) & "İşletim Sistemi" & VBA.Chr(9) & Application.OperatingSystem & Chr(13) & "Version Numarası" & VBA.Chr(9) & Application.Version & Chr(13) & "Yapım Numarası" & VBA.Chr(9) & Application.Build
MsgBox Bulgu & vbCrLf & vbCrLf & "Mustafa ULUSARAÇ 01ulusarac@superonline.com", vbInformation, "[PBİD®] Excel Version İnformation"

End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Bu gadget'ta bir hata oluştu

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul