Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

20 Şubat 2008 Çarşamba

Worksheet Visible


'Module1

Option Explicit
Dim Sayfa As Worksheet

Sub Sayfa_Göster()
On Error Resume Next
Worksheets("Sayfa1").Visible = True
End Sub
Sub Sayfa_Gizle()
On Error Resume Next
Worksheets("Sayfa1").Visible = False
End Sub
Sub Tüm_Sayfaları_Göster()
On Error Resume Next
For Each Sayfa In Worksheets
Sayfa.Visible = xlSheetVisible 'True
Next Sayfa
End Sub
Sub Tüm_Sayfaları_Gizle()
On Error Resume Next
For Each Sayfa In Worksheets
Sayfa.Visible = xlSheetHidden 'False
Next Sayfa
End Sub
Sub Tüm_Sayfaları_Çok_Gizle()
On Error Resume Next
For Each Sayfa In Worksheets
Sayfa.Visible = xlVeryHidden
Next Sayfa
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Bu gadget'ta bir hata oluştu

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul