Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

10 Ekim 2003 Cuma

Password With InputBox


'Module1

Dim Şifre, Deneme As Long

Sub ŞifreSorgusu()
On Error Resume Next
60 Şifre = InputBox("Lütfen şifreyi giriniz!" & vbCrLf & vbCrLf & "Mustafa ULUSARAÇ 01ulusarac@superonline.com", "[PBİD®] Şifre Sorgusu")
If Şifre = "0123456789" Then
Range("A1").Select
Exit Sub
Else
MsgBox "Yanlış şifre girdiniz!" & vbCrLf & vbCrLf & "Mustafa ULUSARAÇ 01ulusarac@superonline.com", vbInformation, "[PBİD®]Lütfen Dikkat..."
End If
Deneme = MsgBox("Yeniden denemek ister misiniz?" & vbCrLf & vbCrLf & "Mustafa ULUSARAÇ 01ulusarac@superonline.com", vbYesNo, "[PBİD®]Lütfen Dikkat...")
If Deneme = 6 Then
GoTo 60
Else
Exit Sub
End If
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Bu gadget'ta bir hata oluştu

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul