Microsoft Office Excel ® Kod Kılavuzu

Microsoft Office Excel® Code Guide

10 Mart 2008 Pazartesi

Date Information'Module1
Sub TarihBildirimi()
On Error Resume Next
MsgBox "Günaydın, bugün " & VBA.Format(Date, "dd,mmmm,yyyy dddd") & ", iyi günler dilerim..." & vbCrLf & vbCrLf & "Mustafa ULUSARAÇ 01ulusarac@superonline.com", vbInformation, "[PBİD®] Date Information..."
End Sub

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Bu gadget'ta bir hata oluştu

Bu Blogda Ara

Contributor

Contributor
Mustafa ULUSARAÇ İstanbul, TÜRKİYE
free counters
T. C. Central Bank Indicative Exchange Rates
Currency Exchange Rate Widget,Currency Converter Widget
Borsa İstanbul